Lucka a Maťo

Náš svadobný kinematografický videoklip Vám vyrozpráva príbeh týchto dvoch prírodu milujúcich ľudí, ktorí dlhé roky menili svoju pubertálnu zamilovanosť na dospelú lásku, ktorá vyústila až do nádherného svadobného dňa.