Michalka a Daniel

Hovorí sa, že keď počas svadby prší tak prší šťastie. Ak by to bola pravda tak Michalka a Daniel ho budú mať aj na rozdávanie. Preď dažďom sme našli útočisko v priestoroch Bratislavského hradu kde sme aj pomocou analógovej fotografie na film urobili svadobné portréty.

svadobné portréty na film

svadobný portrét na film

svadobný portrét na film